O nás   Referencie   Kontakt

Vážení obchodní priatelia,

dovoľujeme si Vám predstaviť našu spoločnosť s ručením obmedzeným s tým, že v prípade Vášho záujmu o naše služby sme ochotní vykonať všetko pre Vašu spokojnosť.

Naša spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra u Obvodného súdu Bratislava I dňa 1. 2. 1994 s predmetom činnosti, ktorá je zameraná na dodávky a montáže vzduchotechnických a klimatizačných zariadení pre občiansku, bytovú a priemyselnú výstavbu. Predmetom našej činnosti je taktiež servisná činnosť na jestvujúcich zariadeniach. Podľa želania zákazníka sme schopní a ochotní zabezpečiť čiastkové, alebo komplexné služby v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie v prijateľných termínoch, v cenových reláciach podľa použitých zariadení z domácej produkcie, prípadne z dovozu.

Za obdobie, ktoré uplynulo od vzniku spoločnosti, sme dodali, zmontovali a odovzdali investorom vzduchotechnické zariadenia na rôznych stavbách.

V súčastnosti je rozsah montážnej a servisnej činnosti zabezpečovaný kvalifikovanými pracovníkmi s dlhodobými skúsenosťami a patričným montážnym vybavením.

Komplexnosť firmy je nie len v jej zameraní, ale aj zábere. Poskytuje služby od technického poradenstva, projektovania, technického návrhu, dodávky, montáže, uvedenia do prevádzky a záručného a pozáručného servisu.

Súčasťou prípravy na úspešné pôsobenie na trhoch Európskej únie bolo aj uvedenie certifikátu ISO 9001 firmou SGS pre Medzinárodné certifikačné služby EESV SGS, Belgicko, ktorá preverila systém manažérstva kvality firmy.

V prípade, že pri zabezpečovaní prác a dodávok budete požadovať rozsah ponúkaných služieb, sme pripravený vyhovieť Vašim požiadavkám. Sme presvedčený, že v krátkom čase sa s Vami stretneme ako obchodní partneri.

Elite design 2004