O nás   Referencie   Kontakt

Referencie firmy

Firma od svojho vzniku v r. 1994 realizovala nižšieuvedené významnejšie zakázky:

 • Dodávka a montáž zariadení vzduchotechniky pre Mäsokombinát Makat v Kazachstane
 • Dodávka a montáž zariadení vzduchotechniky v Hale 11 pre firmu Samsung - Calex v Zlatých Moravciach
 • Rekonštrukcia vzduchotechniky pre Slovenský hodváb v Senici nad Myjavou
 • Montáž zariadení klimatizácie pre Obchodný dom K mart v Bratislave
 • Montáž zariadení vzduchotechniky pre NsP Liptovský Mikuláš ako subdodávka
 • Dodávka a montáž zariadení vzduchotechniky pre Hotel Topoľčianky
 • Montáž zariadení vzduchotechniky pre Hotel Movempick Praha ako subdodávka
 • Montáž zariadení vzduchotechniky pre novostavbu ústredia WB Bratislava
 • Vyššia dodávateľská činnost pre Samsung - Calex Zlaté Moravce pri rekonštrukcii vypenovania
 • Realizácia vzduchotechniky a klimatizácie pri výstavbe prevádzkových jednotiek Mc Donald's Nám.SNP, Račianska ul, Lamač v Bratislave, Trnava, Košice, Nitra, Žilina
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie pri stavbe City center, Shoping centrum Soravia
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre rekonštrukciu objektu poisťovne Otčina v Bratislave
 • Montáž vzduchotechniky pre Továreň na topánky GABOR Bánovce nad Bebravou
 • Rehabilitačné stredisko Istrochem Bratislava
 • Realizácia vzduchotechniky a klimatizácie pre polyfunkčný objekt Mimoka I a II Bratislava.
 • Montáž vzduchotechniky pre Tesco Nitra
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre SIEMENS, s.r.o.
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre vetranie kuchyne Palma Bratislava.
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre II. blok JE Mochovce
 • Realizácia vzduchotechniky pre Obytný dom Bratislava Šulekova ul
 • Dodávka a montáž klimatizácie, zdravotechniky a UK pre rekonštrukciu PORSCHE INTER AUTO Bratislava, Dolnozemská ul.
 • Dodávka a montáž klimatizácie pre rekonštrukciu pivníc Františkánske nám. Bratislava
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Whirpool Poprad
 • Obytný dom Zlaté Moravce
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Životnú poisťovňu Wustenrot
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Transpetrol
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre Veľkopredajňu potravín Zlaté Moravce
 • Dodávka a montáž klimatizácie pre administratívnu budovu "Malý trh", Paričkova ul. Bratislava
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre výrobný závod Murat Pezinok
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Obytný dom Okánikova ul. Bratislava
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Rozšírenie výroby Slovkord a.s. Senica
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Klimatizáciu zvlákňovania, odsávanie HDL pre Slovenský hodváb a.s. Senica
 • Klimatizácia predajní potravín Jednota v okrese Nitra
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Danfoss Compressors Zlaté Moravce
 • Dodávka, montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre Telekomunikácie Nitra,B. Bystrica, Žilina, Bytča
 • Dodávka, montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre predajňu Hugo Boss Bratislava
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre reštauráciu Mezzo mezzo Bratislava
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Obytný súbor Trenčianske Teplice
 • Dodávka, montáž klimatizácie a vzduchotechniky pre Veľkopredajňu potravín Jednota Trebišov
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pre Motores Faro Zlaté Moravce
 • Dodávka, montáž vzduchotechniky a klimatizácie Hotel Dukla Bratislava
 • Servis vzduchotehniky a klimatizácie podľa podpísaných zmlúv priebežne
 • Dodávka, montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre rodinné domy

Množsto iných zákaziek, na ktorých naša firma v rámci svojej činnosti zabezpečuje výrobu vzt. potrubia a zamočníckych výrobkov, a v rámci inžinierskej činností zabezpečuje kompletnú prípravu a realizáciu vzduchotechniky a klimatizácie podľa želania zákazníka.

Elite design 2004